Проекти

Проект "Училище без насилие"


Съвместен проект на Unicef - България и Дружеството на психолозите в България
 Проектът „Училище без насилие” е българският вариант на най-ефективната „анти-буллинг” програма в света – тази на норвежкият психолог Дан Олвеус. („Анти-булиг” се наричат програмите насочени срещу насилието и най-вече срещу тормоза в училище.) Нейната ефективност е толкова голяма, че в различни варианти тя е въведена в повече от петдесет страни от всички континенти. Основната идея на тази програма е, че е невъзможно да се справим с тормоза между децата в училище, без обединените усилия на родители, учители, деца и обществото като цяло. Това обаче става на принципите на строги норми и ограничаване на неприемливото поведение на децата, чрез последователност в прилагането на ненаказателни, нефизически санкции за нарушаването на правилата и чрез активно включване на възрастните в ролята им на авторитети и ролеви модели. 


Екипа на проекта: 
Иван Игов
Юлия Попова - juli_popova@abv.bg
Методи Коралов - metkor@mail.bg
Повече информация можете да намерите тук: http://www.psychology-bg.org/antibullying/
Проект "Училище без дискриминация"


Съвместен проект на Комисията за защита от дискриминация и Институт за човешки права – Дания, с финансовата подкрепа на програмата на ЕС „Основни права и гражданство”.
Основната цел е създаването на интерактивен образователен пакет „Уроци по толерантност” за ролята на предразсъдъците  в подклаждането на расизма, религиозната нетърпимост и ксенофобията, както и обучението на няколко стотен учители ученици и университетски преподаватели в цялата страна. Целта на този обучителен пакет е да даде знания за последствията от дискриминацията, умения за ползотворно взаимодействие с многообразието. 


Българският експертен екип на проекта:
Иван Игов
Огнян Сечков
Юлия Попова